Reglament de Competicions

NORMATIVA BÀSICA

 1. APLICACIÓ
  • Aquest reglament és aplicable a qualsevol de les MVV dins del territori nacional. MVV és el nom comercial dels esdeveniments amb distància de 42,195 mts que discorren per la Via Verda. Aquest reglament regula la normativa pròpia de la Marató de les Vies Verdes.
 2. DISTÀNCIA
  • La prova es disputarà sobre un recorregut de 42.195 metres. Així mateix, hi ha la possibilitat de participar en distàncies de 10k, 21k o 30k segons les característiques de l'esdeveniment.
 3. PARTICIPACIÓ
  • La carrera és oberta a atletes de qualsevol nacionalitat, federats o no, sense distinció de nacionalitat o sexe. No es permet la participació en modalitats que no corresponguin a aquesta prova d'atletisme com ara patins, skates, bicicletes o handbikes. Cada participant pren part a la carrera sota la seva responsabilitat i disposa d'un nivell de condició física i de salut suficient per afrontar-la. L'organització es reserva el dret de sol·licitar proves mèdiques que acreditin l'estat òptim de forma a aquells participants que cregui oportú. Els participants accepten cadascuna de les parts d‟aquest reglament i es comprometen honestament a no anticipar-se al moment de la sortida ia cobrir la distància completa abans de creuar la línia de meta. Les proves requereixen tenir 16 anys complerts a la data de l'esdeveniment. En el cas de menors d'edat, i sempre que superin els 16 anys, cal la prèvia autorització tant del tutor legal com de l'organització. Aquesta sol·licitud s'ha de remetre a info@maratonviasverdes.com. El participant té el deure de conèixer el recorregut de la cursa. L'organització no es fa responsable de les lesions o accidents que el participant pugui patir durant la cursa. A tota persona que incompleixi la normativa de l'organització, se'ls retirarà de la classificació oficial.
 4. CATEGORIES
  • Es realitzaran diferents classificacions, tant en modalitat masculina com femenina. La categoria de cada participant quedarà establerta per ledat del participant a 31/12 de lany en curs. Queden establertes les següents categories:
   • Sub 20 (de 16 a 19 anys)
   • Sub 30 (de 20 a 29 anys)
   • Sub 40 (de 30 a 39 anys) 
   • Sub 50 (de 40 a 49 anys)
   • Sub 60 (de 50 a 59 anys)
   • Master (+ de 60 anys).
  • Sestableix la categoria esportiva amb discapacitat visual. Les persones amb discapacitat visual han d'anar degudament identificades així com la persona que els faci de guia. Els guies aniran sense xip. Realitzaran la inscripció online. Per optar a la classificació i premiació de discapacitat visual cal adjuntar una còpia de la targeta acreditativa de la discapacitat a info@maratonviasverdes.com després de fer la inscripció.
 5. PREMIS I TROFEUS
  • Els premis es lliuraran el mateix dia de la cursa. Els premis o trofeus no recollits el dia de la cursa no seran lliurats amb posterioritat.
  • Els trofeus són acumulables a les categories. El lliurament de premis de la categoria de discapacitat visual es farà sempre que hagin finalitzat un mínim de tres esportistes, siguin homes o dones.
  • Els cinc primers i les cinc primeres de la classificació general de cada distància obtindran trofeu.
  • El primer i la primera de la classificació per categories de cada distància obtindran trofeu. Els premis es lliuraran a partir de l'arribada del 70% dels corredors de la distància.
 6. SORTIDA
  • La sortida es realitzarà a les 9:00h de manera indistinta per a qualsevol de les distàncies a recórrer.
 7. TEMPS DE TALL
  • El temps màxim per completar el circuit serà de 5h 15 min per a qualsevol de les distàncies. El temps de tall s'estableix a 07:30 min/km. En qualsevol cas i passat aquest horari, el participant quedarà fora de competició al risc i responsabilitat i podrà circular d'acord amb les normes vigents de trànsit.
  • Es prendran temps parcials aleatoris i de línia de meta
 8. INSCRIPCIONS
  • La inscripció a la MVV és personal i intransferible i suposa l‟acceptació del present reglament. Els corredors han dhaver realitzat correctament tots els passos i requisits de la inscripció. La inscripció no confirma la plaça sense el pagament corresponent. Un cop formalitzat el pagament, no se'n tornarà l'import, llevat d'excepcions. La falsedat documental de les dades introduïdes al formulari de la inscripció suposen eliminar-les de la base de dades de la carrera, sense dret a devolució. La inscripció inclou: dret de participació, impostos, borsa del corredor, avituallaments, dorsals, sistema de cronometratge xip, classificacions instantànies, servei de guarda-roba, medalla finisher i assegurança d'accidents. La inscripció no inclou les despeses d'allotjament ni desplaçament que a l'esportista li pugui ocasionar la participació a la prova.
  • Les inscripcions es tancaran a les 00:00 48 hores abans de l'esdeveniment, sense excepció, o en arribar al límit d'inscripcions.
 9. CANCEL·LACIONS
  • Les despeses de gestió inclouen l'opció de la cancel·lació sempre que aquesta es produeixi de manera justificada i amb un mínim de 15 dies naturals abans de la data de la prova. Passat aquest termini, no serà possible la devolució de limport de la inscripció. Les despeses de gestió NO són reemborsables en cap cas. Les despeses d'allotjament o desplaçament que a l'esportista li pugui ocasionar la participació a la prova, en cap cas són responsabilitat de l'organització, fet pel qual, en cap cas no seran assumibles per aquesta.
  • Per a l'admissió de la justificació que permeti la cancel·lació i la devolució de l'import, cal presentar la documentació corresponent. Qualsevol petició relativa a aquest assumpte, s'ha de tramitar, o bé mitjançant el formulari de contacte de la web o enviant un mail a info@maratonviasverdes.com . En cas de no poder participar-hi, no es tornarà l'import de la inscripció.
 10. CANVI DE DISTÀNCIA
  • Les despeses de gestió inclouen l'opció de canvi de distància. Es permet el canvi de distància dins la seu. El canvi haurà de ser notificat amb una antelació mínima de 48 hores abans de la sortida, o bé mitjançant el formulari de contacte de la web o enviant un mail a info@maratonviasverdes.com . El canvi de distància no permet la devolució parcial de limport. L'obsequi de la cursa lliurat serà el corresponent a la nova distància. Si la modalitat escollida té un increment del preu, aquest haurà de ser abonat. Si el participant decideix al mateix moment de prendre la sortida, canviar de distància, quedarà desqualificat (DQ). Qualsevol petició posterior al termini descrit serà desestimada.
 11. CANVI DE PARTICIPANT
  • Les despeses de gestió inclouen l'opció de canvi de titular o participant. El canvi haurà de ser notificat amb una antelació mínima de 72 hores abans de la sortida, o bé mitjançant el formulari de contacte de la web o enviant un mail a info@maratonviasverdes.com . Els canvis de participant no comunicats dins del termini establert suposen la desqualificació de l'atleta (DQ). Qualsevol petició posterior al termini descrit serà desestimada.
 12. DORSALS I XIPS
  • Els dorsals es recolliran als punts establerts per l'organització, després de la presentació imprescindible del justificant d'inscripció i un document identificatiu oficial. El dorsal pot ser recollit per un autoritzat del participant, sempre que, presenti el justificant corresponent.
  • Els dorsals s'han de portar ben visibles a la part davantera del tronc durant la totalitat de la cursa. En cap cas es permetrà participar a la cursa sense dorsal.
  • No es podran recollir dorsals el dia de la cursa, excepte justificant-ne la necessitat.
  • El xip anirà col·locat al dorsal. Queda prohibida la manipulació, tallat o doblegat del dorsal i el xip. Hi haurà punts de cronometratge aleatoris al recorregut així com a la línia de meta. L'ús incorrecte del xip suposarà no aparèixer a la classificació oficial de la prova. El temps de la cursa serà registrat si el participant porta col·locat correctament el xip assignat.
 13. RECORREGUT
  • El recorregut del circuit i els punts quilomètrics estan degudament senyalitzats i hi ha avituallament als quilòmetres 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 i meta respecte a la sortida de la distància de 42k
  • Amb l'objectiu d'una única senyalització de quilòmetres per a totes les distàncies, s'utilitza el marcatge dels quilòmetres que falten per arribar a meta: falten 30 km, falten 25 km, ...
 14. GUARDAROBA
  • La prova disposa de servei de guarda-roba custodiat. L´organització no es responsabilitza de possibles robatoris d´objectes personals.
  • Tots els estris personals es dipositaran al guarda-roba de la zona de meta.
  • Els busos de les distàncies 42, 30, 21 disposen de servei de guarda-roba disponible per a tots els participants. Es diposita el material al bus destinat a aquest efecte i el participant recull els seus estris a la zona de meta. Els autobusos del 10k no tornen a meta.
  • En cas d'utilitzar el servei de "bus" (transport fins als punts de sortida) s'aconsella vestir una peça vella que 5' abans de la sortida s'abandonarà i serà recollida per a una associació solidària.
 15. TRANSPORT A LA SORTIDA
  • El trasllat als punts de sortida no està inclòs en el preu de la inscripció. El participant s'ha de desplaçar als punts de sortida corresponents amb els mitjans o contractant des de la pàgina web el servei de bus.
 16. VEHICLES
  • Queden terminantment prohibits els vehicles motoritzats o bicicletes que no pertanyin a lorganització. Els vehicles motoritzats i bicicletes oficials que facin el seguiment de la cursa portaran una identificació visible en tot moment. Està totalment prohibit seguir els corredors amb cotxe, moto, bicicleta pel perill que això pot comportar per als participants i espectadors.
 17. CLASSIFICACIONS
  • Les classificacions oficials de la carrera disposen dun termini de publicació de fins a 24 hores al web oficial. Les classificacions provisionals a la línia de meta es podran consultar de manera instantània i per mitjà de dispositius electrònics. En virtut del nostre compromís amb el medi ambient, no es publicaran les classificacions en format paper
  • Classificacions en temps real a la web (apartat RESULTATS) i als formats digitals oficials.
 18. DISPOSITIU MÈDIC
  • L'organització disposa del servei mèdic que estableix la llei. Els serveis mèdics estaran autoritzats a retirar tot aquell participant que manifesti un mal estat físic.
 19. DESQUALIFICACIONS
  • Els motius pels quals un atleta pot ser desqualificat són els següents:
   • No realitzar el recorregut complet, escurçar, prendre dreceres o fer part del recorregut en qualsevol tipus de vehicle, sigui motoritzat o no.
   • Realitzar una distància diferent de l'establerta a la inscripció.
   • Manifestar un comportament antiesportiu o reiterar-se en protestes davant de l'organització al marge del que està estipulat a l'apartat de reclamacions del present reglament.
   • Dipositar escombraries fora dels cubs col·locats a les parades d'avituallament.Cridar, fer soroll (xiulets) o utilitzar llums (centelleigs) sense cap justificació, ja que pot molestar la resta d'usuaris o la fauna de l'entorn.
   • Tot atleta que manipuli o faci servir el dorsal incorrectament
 20. SANCIONS I APEL·LACIONS
  • L'incompliment de les normes de competició previstes en aquest reglament o de les indicacions del personal auxiliar adscrit a la prova serà motiu de sanció.
  • RECLAMACIONS. Els participants inscrits podran fer reclamacions i/o apel·lacions. Les apel·lacions i reclamacions seran tractades i estudiades detingudament. Les reclamacions sobre conductes o comportaments antiesportius cap a altres participants que puguin comportar una sanció, han de ser formulades davant del director de carrera o del jutge de la prova. Aquestes reclamacions han de ser recolzades amb proves fefaents i veraços perquè puguin ser acceptades i valorades. En qualsevol cas, serà decisió del director de carrera acceptar o declinar la reclamació. Qualsevol reclamació realitzada amb posterioritat al tancament de la prova no serà acceptada. Les reclamacions que puguin comportar modificacions a la cerimònia de lliurament de trofeus, hauran de ser formulades amb anterioritat a aquesta. Un cop realitzada al lliurament de trofeus, no s'acceptarà cap reclamació. Les reclamacions presentades en la forma i el temps correctes, seran estudiades i resoltes amb celeritat. La decisió presa pel director de carrera sobre la resolució de la reclamació serà ferma. Contra aquesta decisió, el participant podrà presentar per escrit a la següent adreça de correu electrònic: info@maratonviasverdes.com una reclamació adjuntant els documents que estimi oportú i en un termini no superior a 24 hores després del final de la prova i serà resolta per el comitè de competició de la prova.
  • RESPOSTA. Un cop analitzada l'apel·lació o reclamació, es formularà una resposta. Si és desfavorable cap al participant, l'organització es reserva el dret de no donar resposta.
 21. FOTOGRAFIA
  • L'organització ofereix servei de fotografia.
 22. DRET D´ADMISSIÓ
  • L'organització es reserva el dret d´admissió d´inscrits.
 23. CONDUCTA DELS PARTICIPANTS
  • NORMATIVA. El participant està obligat a respectar les normes de comportament establertes en aquest reglament. Les faltes amb una gravetat determinada seran sancionades segons el reglament de disciplina esportiva.
  • ABANDÓ. El participant que abandona la competició està obligat a treure's el dorsal i comunicar als jutges el seu abandó. S'haurà de retirar en un punt de control. Només una lesió de gravetat justificarà que un participant abandoni en un altre punt del recorregut, ja que això implicaria un rescat terrestre o aeri.
  • TRASLLAT. L´organització només es compromet al trasllat dels participants, al punt d´arribada de la prova, quan hagin abandonat en un control amb accés motoritzat. L'organització no tornarà als participants que hagin abandonat fins que hagi finalitzat la prova, per tal d'assegurar-ne el desenvolupament òptim.
  • MEDI AMBIENT. En tot moment, el participant està obligat a respectar el medi ambient de la zona on se celebra la prova, no abandonant objectes, ni actuant de forma agressiva amb l'entorn. Els espais protegits, com reserves naturals o parcs naturals pels quals transcorren algunes de les proves referides en aquest reglament, disposen de normativa pròpia, la qual els participants han d'acatar i respectar. Els participants hauran de conservar i preservar el medi actuant amb responsabilitat i tenir un comportament exemplar davant de qualsevol adversitat.
  • REUNIÓ TÈCNICA. Lassistència a la reunió tècnica del dia anterior a la prova és obligatòria. El director de la cursa es reserva el dret a fer canvis, fins al moment de la sortida del dia de la prova.
  • MATERIAL. L´organització no es fa responsable de possibles pèrdues de material. S'aconsella dipositar-hi aquell material imprescindible per dur a terme la prova.
  • EQUIPAMENT. Els participants són responsables personalment que el vostre equip estigui en condicions reglamentàries al començament de la prova. El participant és responsable del propi equip i ha de comprovar que les seves característiques s'ajustin a les del reglament. A més, heu d'utilitzar, sense modificar, tots els dorsals i elements d'identificació proporcionats per l'organitzador.
  • ESTAT FÍSIC. És responsabilitat del participant estar ben preparat per a la prova. És a dir, gaudir d´un bon estat de salut física en general, així com un nivell acceptable de preparació. La possessió de la llicència federativa no assegura ni cobreix aquesta responsabilitat.
  • NORMATIVA. El participant té l'obligació de conèixer i respectar aquestes regles de competició, així com les normes de circulació i les instruccions dels responsables de cada prova. També és obligació del participant el coneixement dels recorreguts. Tot participant que quedi exclòs de la competició, sigui quina sigui la causa (lesió, excedir el temps límit) ha de respectar la normativa específica.
  • VOLUNTARIETAT. Els inscrits a la cursa participen voluntàriament i sota la seva responsabilitat a la competició. Per això, l'entitat organitzadora, els col·laboradors, els patrocinadors i els altres participants queden lliures de qualsevol responsabilitat civil. L'organització queda exempta de qualsevol responsabilitat sobre els danys dels participants a la prova.
  • ASSEGURANCES. L'entitat organitzadora comptarà amb una assegurança de responsabilitat civil per a l'esdeveniment i que cobrirà tots els atletes participants a la prova. L'entitat organitzadora contractarà una assegurança d'accidents per a cadascun dels atletes participants a la prova.
  • INCIDÈNCIES. Els participants de la cursa hauran d'alertar al punt de control o avituallament més proper qualsevol tipus d'incidència. Si un corredor està ferit els corredors estan obligats a aturar-se per prestar tota l'ajuda possible.
  • EMERGÈNCIES. És obligatori tenir gravats els telèfons d'emergència a l'agenda per poder trucar en cas d'emergència (els números de telèfon es facilitaran a la reunió tècnica). En cas d'emergència sense zona de cobertura, els corredors estan obligats a trucar al 112.
  • ASSISTÈNCIA MÈDICA. L'organització disposa d'un equip de seguretat terrestre, format per les dotacions mínimes que requereix la llei (SVB/SVA segons escaigui), amb l'objectiu de cobrir els primers auxilis, possibles evacuacions i/o trasllats a un centre sanitari.
  • CONTROL. Durant els recorreguts hi haurà diferents punts de control. Els corredors hauran de quedar registrats a tots els punts de control establerts. L'organització es reserva el dret de col·locar controls aleatoris al llarg del recorregut.
  • AVITUALLAMENTS. Durant el recorregut els avituallaments seran líquids i sòlids: aigua, begudes isotòniques i fruita. L'avituallament serà líquid i sòlid. Els corredors trobaran aigua, refrescos, begudes isotòniques, barretes energètiques, fruita, fruits secs, llaminadures, entre d'altres. Els atletes han de llençar els residus de l'avituallament dins el perímetre marcat per l'organització.
  • AJUDES EXTERNES. Els participants no poden rebre cap ajut, ni extern ni entre si, al marge de l'establert, ia les zones determinades, per l'organització excepte en cas d'emergència. L'incompliment d'aquesta norma es sancionarà amb la desqualificació del participant que hagi rebut l'ajut.
  • COACHING. Els participants no poden ser acompanyats ni recolzats des de vehicles o peu. Si això es produeix, el participant serà advertit. Si la situació no es rectifica, la sanció és la desqualificació. Els ajudants o entrenadors podran donar els seus consells i informacions col·locant-se els costats del recorregut, quiets al pas dels participants.
 24. PROTECCIÓ DE DADES I IMATGE
  • PROTECCIÓ DE DADES. D'acord amb la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, totes les dades dels participants seran incloses en un fitxer privat propietat dels organitzadors, amb la finalitat exclusiva de la gestió de la prova.
  • En inscriure's a la MVV, els participants poden donar el seu consentiment perquè STAT SPORT CLUB, per si mateix o mitjançant terceres entitats, tractin automàticament i amb finalitat exclusivament esportiva, promocional o comercial, les dades de caràcter personal.
  • D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el participant té el dret d'accedir a aquests fitxers a fi de rectificar o cancel·lar de manera total o parcial el contingut. Per fer-ho, cal sol·licitar-ho per escrit al domicili social de STAT SPORT CLUB, ( Calàbria 242, 08029 Barcelona). Així mateix i d'acord amb els interessos esportius, de promoció, distribució i explotació de la MVV per a tothom (reproducció de fotografies de la prova, publicació de llistats classificatoris, etc...) mitjançant qualsevol dispositiu (Internet, publicitat, etc.). ..) i sense límit temporal, els inscrits cedeixen de manera expressa a l'organització el dret a reproduir el nom i cognoms, el lloc obtingut a la classificació general i la pròpia del participant, la categoria, la marca esportiva realitzada ia la seva imatge, sense que tingui dret a rebre cap compensació econòmica
  • IMATGE. Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la llei 5/1982 de 5 de maig, sobre el Dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge, es demana consentiment mitjançant aquest escrit als atletes per poder publicar fotografies on els corredors siguin clarament identificables. L'acceptació del present reglament i la participació a la prova donen el consentiment del participant a l'organitzador a publicar fotografies fetes a l'esdeveniment. Contra aquest punt del reglament, el participant té dret a oposar-s'hi, comunicant-ho per escrit a la següent adreça de correu electrònic: info@maratonviasverdes.com
 25. ALTRES SITUACIONS
  • Qualsevol altra situació no recollida en aquest reglament serà resolta pel director de carrera de la prova.