Política de Privacitat

El nostre objectiu és ser el més transparents possible amb els nostres usuaris i clients, sobre les dades personals que recopilem. La seva privadesa és important per a nosaltres.

Mitjançant la lectura de la present Política de Privadesa, l'usuari queda informat sobre la manera com STAT SPORT CLUB recull, tracta i protegeix les dades de caràcter personal que li són facilitades a través del lloc web - http://www.maratonviasverdes. com (d'ara endavant, el lloc web) i aquelles altres dades que pugui facilitar en un futur a STAT SPORT CLUB per altres mitjans. L'Usuari ha de llegir amb atenció aquesta Política de Privadesa, que ha estat redactada de forma clara i senzilla, per facilitar la seva comprensió, i determinar lliurement i voluntàriament si voleu facilitar les vostres dades personals a STAT SPORT CLUB.

En omplir qualsevol formulari i fer clic a la casella "Accepto condicions", l'USUARI manifesta haver llegit i acceptat expressament aquesta política de privadesa i atorga el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals, d'acord amb les finalitats informades i serveis que presta STAT SPORT CLUB

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

 • Identitat: STAT SPORT CLUB -CIF: G66949413
 • Adreça postal: C/Calabria, 242 08029 Barcelona
 • Telèfon: 682 468 792
 • Correu electrònic: club@statsport.es

TRACTAMENT DE DADES RECOLLIDES MITJANÇANT LA WEB

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A STAT SPORT CLUB tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal d'atendre la vostra sol·licitud i enviar-vos comunicacions comercials, així com els nostres butlletins. Així mateix, el nom i cognoms seran publicats als apartats d'inscrits i resultats de la web. No es prendran decisions automatitzades en base de dades proporcionades.

Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·licite la supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

 • Consentiment de l'interessat: Atendre la vostra sol·licitud i enviar-vos comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

No se cediran dades a tercers, llevat d'obligació legal.

Transferències de dades a tercers països?

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem a STAT SPORT CLUB procedeixen del propi interessat.

No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l'afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques adreçades a identificar de manera unívoca una persona física dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l'orientació sexual d'una persona física).

TRACTAMENT DE L'ÚS DE LA IMATGE

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A STAT SPORT CLUB tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de realitzar campanyes promocionals a través de xarxes socials, mitjançant l'ús de la imatge. No es prendran decisions automatitzades en base de dades proporcionades.

Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades es conservaran des que l'usuari presta el consentiment fins que retira aquest consentiment.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

 • Consentiment de l'interessat: Ús de fotografies i vídeos on apareix la imatge d'usuaris, amb la finalitat de fer campanyes de màrqueting corporatiu. Així mateix s'informa que atorgant el consentiment les imatges poden ser publicades a la web de l'empresa, xarxes socials i qualsevol suport que l'empresa cregui oportú per realitzar campanyes de màrqueting.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades es comunicaran als destinataris següents:

 • Seran publicats a la web de l'empresa i/o xarxes socials.

Transferències de dades a tercers països?

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem a STAT SPORT CLUB procedeixen del propi interessat. Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives (imatge)
 • Adreces postals i electròniques
 • Informació comercial

No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l'afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques adreçades a identificar de manera unívoca una persona física dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l'orientació sexual d'una persona física).

TRACTAMENT DE DADES DE CLIENTS

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A STAT SPORT CLUB tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.
No es prendran decisions automatitzades en base de dades proporcionades.

Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades s'han de conservar mentre l'interessat no en sol·liciti la supressió, i si s'escau, durant els anys necessaris per complir les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

 • Execució d'un contracte: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats
 • Interès legítim del Responsable: Enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades es comunicaran als destinataris següents:

 • Agència Tributària, amb la finalitat de complir les obligacions legals.
 • Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents.

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem a STAT SPORT CLUB procedeixen de: El mateix interessat.
Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives.
 • Adreces postals i electròniques.
 • Informació comercial.

QUINS SÓN ELS VOSTRES DRETS QUAN ENS FACILITA LES VOSTRES DADES?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a STAT SPORT CLUB estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, STAT SPORT CLUB deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podreu exercir materialment els vostres drets de la manera següent: Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional, que podeu exercir dirigint-vos a la direcció del responsable del tractament.

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

També tindràs dret a sol·licitar l'accés a les dades personals. Això vol dir que tindràs dret a rebre les dades personals que ens hagis facilitat en un format estructurat, d'ús comú i llegible per una màquina, per poder transmetre-ho a una altra entitat directament, sempre que tècnicament sigui possible.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del vostre lloc web: www.agpd.es.